วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จัดทำเว็บไซต์ www.thaicrimes.com ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล ข่าวสาร คู่มือ แนวทางการป้องกันแะปราบปามอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้สนใจข้อมูลดังกล่าวเข้ามาค้นคว้า ศึกษาข้อมูล อีกทั้งยังเป็นส่วนสนับสนุนเว็บไซต์ของ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ กองแผนงานอาชญากรรม >> http://ccpd.rtpstrategy.police.go.th/
 


 และเว็บไซต์ www.thaicrimes.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น